Giny Bastiaans

Titel: Zet alles even uit

De gedichten die Giny schrijft, zijn een weerslag van haar eigen ervaringen en gevoel, maar het fijnst vindt ze het als de teksten op muziek gezet worden en door muzikanten en koren vertolkt worden. Giny: “Samen met anderen iets moois maken is heel inspirerend. Als de muzikanten precies de juiste toon weten te vinden en het lied brengen alsof ze het zelf geschreven hebben, kan me dat erg ontroeren.” Het korte gedicht onder de brug is een momentopname, vertelt ze. “Ik stond te wachten en was nog steeds in shock door het overlijden van mijn man. Ik stond daar en ineens was ik me bewust van het kloppen van mijn hart. ‘Ik leef!’, dacht ik. Ik leef en er wordt van mij gehouden, wat een geluk! Ik heb dat gevoel opgetekend en geef het – zoals al mijn teksten – vrij aan anderen, die ermee mogen doen wat ze willen.”

Draaibrug Stroobos Gerkesklooster
Draaibrug Aldeboarn
Prins Hendrikbrug Harlingen